”Overgrep brukes ofte som en samlebetegnelse for vold, trusler og trakassering og andre handlinger som kan virke krenkende” (Stortingsmelding 25 2005-2006).

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter.

Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret.

Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Overgrep mot eldre i institusjon

«Opplæringsprogrammet om overgrep i institusjon er dessverre skremmende god i sin beskrivelse av hvordan beboere i sykehjem kan utsettes for overgrep og krenkelser fra både ansatte, pårørende og andre nærpersoner. Filmsnuttene presenterer realistiske historier, og spørsmålene og refleksjonsoppgavene i tilknytning til de fire historiene er både informative, lærerike og egnet til diskusjon.

Jeg anbefaler dette opplæringsprogrammet først og fremst til bruk i mindre grupper, jeg tror læringsutbyttet blir størst av å reflektere sammen. Jeg ønsker at dette programmet også blir brukt i undervisning av elever og studenter innen helse- og sosialfag».


Wenche Malmedal
Psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis
Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

CD av programmet kan bestilles ved å ta kontakt med oss:
vern.for.eldre@nasjonal.kontakttelefon.no 

Opplæringsprogram om overgrep mot eldre

”Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler e-læringsprogrammet til alle som arbeider med eldre. Programmet viser gode eksempler på hvordan helsepersonell kan ta opp vanskelige spørsmål knyttet til overgrep og kan være ett av flere bidrag for å dyktiggjøre hjelpeapparatet i arbeidet med eldre som er utsatt for overgrep” Astrid Sandmoe, Wenche Jonassen, Ole K. Hjemdal NKVTS 2011

CD av programmet kan bestilles uten kostnad ved å ta kontakt med oss: vern.for.eldre@nasjonal.kontakttelefon.no