Nyttige lenker

Her finner du relevante lenker innenfor fagområdet vold mot eldre

Voldsveileder.nkvts.no
Volinjen.no
Plikt.no
Alternativ til vold
Demenslinjen, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Din utvei
Fri Rettshjelp
JURK (juridisk rådgivning for kvinner)
Kontoret for voldsoffererstatning
Krisesentersekretariatet
Lovdata
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
Politiet – Vold i nære relasjoner
Regionalt resurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
Ressurssenter for menn (Reform)
Rådgivningskontoret for kriminalitetsofre
Senter for seksuelt misbrukte menn

 

Internasjonale nettsteder:

Action on elder abuse
International network for the prevention of elder abuse
National committee for the prevention of elder abuse
The World Health Organization (WHO)