Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Vi gjør oppmerksom på endringer i Straffeloven med generell avvergeplikt § 196 og Helse og omsorgspersonell loven etter at e-læringsprogrammene ble laget.

For utfyllende informasjon om aktuelt lovverk:

https://dinutvei.no/lover-beskyttelse/generell-avvergeplikt-etter-straffeloven-196/

https://voldsveileder.nkvts.no/blog/innhold/ansvar-og-regelverk-2/lovverket/

Overgrep mot eldre i institusjon Opplæringsprogrammet om overgrep i institusjon er dessverre skremmende god i sin beskrivelse av hvordan beboere i sykehjem kan utsettes for overgrep og krenkelser fra både ansatte, pårørende og andre nærpersoner
» Se programmet

Opplæringsprogram om overgrep mot eldre
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler e-læringsprogrammet til alle som arbeider med eldre.

» Se programmet