Om oss

Overgrep mot eldre viser seg å være et vanlig, men skjult problem både i det private liv og institusjoner. I mange tilfeller har eldre som er utsatt for overgrep vanskelig for å nå fram til hjelpetilbud, og det er derfor opprettet Vern for eldre- tjeneste.

Regjeringen ønsket å gi hele landet et tilbud ved å opprette en landsdekkende kontakttelefon for eldre som er utsatt for vold (Stortingsmelding 25/2005-2006), og 1.12.2008 ble tilbudet, Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon etablert.

Prosjektet Vern for eldre – Nasjonal kontakttelefon ble etablert i 2008. Regjeringen besluttet å endre kontakttelefonen fra prosjekt til fast tiltak i 2013.
(Meld.St. 15, 2012-2013)

Hvem er vi som betjener kontakttelefonen?
I Vern for eldre møter du fagfolk som har tid til å lytte og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer.

Hva kan vi hjelpe med?
Vi gir støtte, råd og veiledning og informerer om aktuelle hjelpeinstanser ved behov.