E-læringsprogrammet

Vi gjør oppmerksom på at e-læringsprogrammene ikke er oppdatert på temaet Generell avvergingsplikt etter straffeloven (str.) § 196

Overgrep mot eldre i institusjon

«Opplæringsprogrammet om overgrep i institusjon er dessverre skremmende god i sin beskrivelse av hvordan beboere i sykehjem kan utsettes for overgrep og krenkelser fra både ansatte, pårørende og andre nærpersoner. Filmsnuttene presenterer realistiske historier, og spørsmålene og refleksjonsoppgavene i tilknytning til de fire historiene er både informative, lærerike og egnet til diskusjon.

Jeg anbefaler dette opplæringsprogrammet først og fremst til bruk i mindre grupper, jeg tror læringsutbyttet blir størst av å reflektere sammen. Jeg ønsker at dette programmet også blir brukt i undervisning av elever og studenter innen helse- og sosialfag».

Wenche Malmedal
Psykiatrisk sykepleier og førsteamanuensis
Ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

CD av programmet kan bestilles ved å ta kontakt med oss. Klikk her for kontaktinformasjon

Opplæringsprogram om overgrep mot eldre

”Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler e-læringsprogrammet til alle som arbeider med eldre. Programmet viser gode eksempler på hvordan helsepersonell kan ta opp vanskelige spørsmål knyttet til overgrep og kan være ett av flere bidrag for å dyktiggjøre hjelpeapparatet i arbeidet med eldre som er utsatt for overgrep”

Astrid Sandmoe, Wenche Jonassen, Ole K. Hjemdal NKVTS 2011

CD av programmet kan bestilles uten kostnad ved å ta kontakt med oss. Klikk her for kontaktinformasjon