Er du utsatt for overgrep

Er du over 62 år og utsatt for vold, trusler eller andre handlinger som virker krenkende, er du på ingen måte alene. Overgrep mot eldre er et stort samfunnsproblem. Derfor finnes det en landsdekkende kontakttelefon du kan ringe for å få støtte, råd og veiledning. Du kan være anonym dersom du ønsker det. Hos oss møter du fagpersoner som har tid til å lytte til deg, og som har kunnskap om og forståelse av hva overgrep og krenkelser mot eldre innebærer. Det er vanlig å føle skyld og skam når overgrep skjer. Husk at det er aldri din feil at det skjer, og husk at det sjelden opphører av seg selv.

Hva slags overgrep snakker vi om?
Selv om overgrep mot eldre kan ta mange former, er det som regel psykiske, fysiske, økonomiske og seksuelle overgrep det dreier seg om, eller rett og slett omsorgssvikt.

Fysiske:
Overgrep som medfører smerte eller skade, bruk av fysisk tvang eller bruk av medisiner mot den eldres vitende og vilje.

Psykiske:
Trusler, utskjelling, truende adferd, ydmykelser, isolering – alt dette er psykiske overgrep.

Seksuelle:
Enhver form for uønsket seksuell kontakt.

Økonomiske/materielle:
Ulovlig eller urettmessig bruk av den eldres penger, eiendeler eller ressurser.

Omsorgssvikt:
Organisering av tiltak eller mangel på tiltak som fører til at den eldres liv helse og sikkerhet ikke blir ivaretatt enten det skjer i privat eller offentlig regi.

Overgrepene kan skje i hjemmet, hos slektninger eller i ulike institusjoner hvor eldre bor eller oppholder seg.