purple-ribbon

 

Fokus på vold og overgrep mot eldre Verdensdagen 15. juni 2017

Vis verden at du bryr deg om å få slutt på vold, overgrep og omsorgssvikt som eldre mennesker utsettes for!

Skjult vold
mot eldre

  • Overgrep mot eldre er en av de mest skjulte formene for vold.
  • Over hele verden er overgrep og omsorgssvikt svært under-
    rapportert eller behandlet som et ikke-problem.

Brudd på menneske-rettighetene

  • Overgrep mot eldre er mer utbredt enn vi liker å tro.
  • Ingen kommuner er immune mot dette sosiale og helsemessige problemet.

Bær en fiolett sløyfe på Verdensdagen 15. juni!

  • For å vekke publikum og ansvarliggjøre politikerne, markeres denne dagen verden over. Utfordre politikerne til å ta problemet på alvor!
  • Verdens helseorganisasjon har valgt fargen fiolett for å markere dagen.

Overgrep mot eldre skjer både i private hjem og på institusjoner. Overgrepene kan ha mange former, men som regel er de av psykisk, fysisk, økonomisk eller seksuell karakter. Vern for eldre hjelper de som står i fare for eller er utsatt for overgrep. Tilbudet er gratis, og du kan være anonym. Alle over 62 år som er utsatt for overgrep, kan ringe oss for å få råd, veiledning og hjelp. Også pårørende eller andre som har mistanke om overgrep mot eldre, kan benytte dette nummeret. Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196, mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Overgrep mot eldre i institusjon Opplæringsprogrammet om overgrep i institusjon er dessverre skremmende god i sin beskrivelse av hvordan beboere i sykehjem kan utsettes for overgrep og krenkelser fra både ansatte, pårørende og andre nærpersoner
» Se programmet

Opplæringsprogram om overgrep mot eldre
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) anbefaler e-læringsprogrammet til alle som arbeider med eldre.

» Se programmet